SYNIMET MASAT E STRATEGJISË

3 përbërësit për më shumë sukses

Synime të sakta · Strategji motivuese · Masa të suksesshme

"Na duhet një uebsajt i ri!"

Kështu fillojnë shpesh bisedat e para me klientët e rinj.

Si rregull, ka një qartësi mbresëlënëse rreth masave të nevojshme.

Me synimet dhe strategjitë, zakonisht ndodh e kundërta.

Detektivi tek ne aktivizohet kështu.
E pyesim Kekun:

"Pse mendon se të duhet kjo masë?"
"E vjetra ... Website / ... Broshura / ... Shitja nuk duket më e mirë!"

ose

Goal.Triangle - readyCon - Suksesi përmes strukturës
"Ne kemi nevojë ... një promovim shitjesh / ... një konkurs shitjesh / ... një promovim çmimesh!"

"Çfarë saktësisht doni të arrini me këtë?"
"Epo, ne duam të shesim më shumë!"

"Sa jeni duke shitur aktualisht dhe sa doni të shisni më shumë deri në ç'pikë?"

Ky është një dialog tipik që kemi në konsultimet tona të para.

Kryesisht pa u vënë re, ne ndihmojmë klientët të lëvizin nga niveli i veprimit në nivelin e objektivit ku fillon udhëtimi ynë i përbashkët.

Modulet tona të shërbimit

I/ MENAXHMENTI

Menaxhmenti - Shërbimet - readyCon - Suksesi nëpërmjet strukturës
Objektivat e korporatës - Menaxhimi - Shërbimet - readyCon - Suksesi nëpërmjet strukturës

1. Objektivat e korporatës

"I pakuptimti vuan fatin e tij - qëllimi-i ndërgjegjshëm e formëson atë." Immanuel Kanti.

Strategjia e Korporatave - Menaxhimi - Shërbimet - readyCon - Suksesi përmes Strukturës

2. Strategjia e korporatës

Qëllimet e përcaktuara saktësisht dhe saktë formojnë bazën për zhvillimin e një strategjie.

Planifikimi i veprimit - Menaxhmenti - Shërbimet - readyCon - Suksesi përmes strukturës

3. Planifikimi i veprimit

Në nivelin e masave, qëllimet e orientimit dhe strategjia shpesh mungojnë.

II/ BURIMET NJERËZORE

Burimet Njerëzore - Shërbime - readyCon - Sukses nëpërmjet strukturës
Brandimi i punëdhënësit - Burimet njerëzore - Shërbimet - readyCon - Suksesi nëpërmjet strukturës

1. Brandimi i punëdhënësit

Lufta për talentet ka ndryshuar rrënjësisht tregun e punës.

Trajnim - Burime Njerëzore - Shërbime - readyCon - Sukses përmes Strukturës

2. Trajnimi i punonjësve

Stafi i motivuar dhe i kualifikuar i shitjeve janë parakusht për sukses të qëndrueshëm të shitjeve.

Menaxhment Coaching - Burimet Njerëzore - Shërbime - readyCon - Sukses përmes Strukturës

3. Trajner Ekzekutiv

Në ndryshim nga konsulta klasike, trajnimi ekzekutiv nuk është vetëm për ...

III/ STRATEGJIA E MARKETINGUT

Strategjia e Marketingut - Shërbimet - readyCon - Suksesi nëpërmjet Strukturës
Planifikimi i Marketingut - Strategjia e Marketingut - Shërbimet - readyCon - Suksesi përmes Strukturës

1. Planifikimi i marketingut & Strategjia

Nëse ka bazat strategjike të marketingut, planifikimi i masave brenda 4 P mund të jetë...

Pozicionimi - Strategjia e Marketingut - Shërbimet - readyCon - Suksesi përmes Strukturës

2. Pozicionim

Pozicionim është një vendim i rëndësishëm strategjik, sepse është tabela e shenjave ...
Hulumtimi i Tregut - Strategjia e Marketingut - Shërbimet - readyCon - Suksesi përmes Strukturës

3. Kërkimet e tregut

Në shumë kompani të mesme, kërkimi i tregut bie për mungesën e financave dhe ...

IV/ OFFLINE MARKETING

Marketing Offline - Shërbime - readyCon - Sukses nëpërmjet strukturës
Dukshmëria - Marketing Offline - Shërbime - readyCon - Sukses nëpërmjet Strukturës

1. Dukshmëria jashtë linje

Për të rritur dukshmërinë jashtë linje, janë kryer masa që nuk janë në botën online ...
Dizajni i Korporatës - Marketing Offline - Shërbime - readyCon - Sukses nëpërmjet Strukturës

2. Dizajni i korporatës

Telekom është magenta, UPS është ngjyrë kafe, DHL është e verdhë, Milka është vjollcë dhe readyCon është portokalli.

Print Marketing - Marketing Offline - Shërbime - readyCon - Sukses nëpërmjet strukturës

3. Printimi i marketingut

Më 4 dhjetor 2018, katalogu i fundit Otto u shtyp. Ikea ka 2020 ...

V/ ONLINE MARKETING

Marketing Online - Shërbime - readyCon - Sukses nëpërmjet strukturës
Shikueshmëri online - Marketing Online - Shërbime - readyCon - Sukses përmes Strukturës

1. Dukshmëria online

Marketingu online përshkruan aktivitetet e marketingut që zbatohen në internet.

SeM Search Engine Marketing - Marketing Online - Shërbime - readyCon - Sukses përmes Strukturës

2. Search Engine Marketing (SEM)

Search engine marketing ose SEM (Search Engine Marketing) është termi gjenerik për ...

Content Marketing - Marketing Online - Shërbime - readyCon - Sukses nëpërmjet Strukturës

3. Marketingu i përmbajtjes

Marketingu i përmbajtjes është një teknikë marketingu që përdoret me të informuar, konsultativ ...

VI/ SHITJET

Shitje - Shërbime - readyCon - Sukses nëpërmjet strukturës
Brezi i Plumbit - Shitjet - Shërbimet - readyCon - Suksesi nëpërmjet Strukturës

1. Brezi i plumbit B2B

Për shumë të sapoardhur në shitje dhe marketing, sfida fillon me terminologjinë.
B2B Kombëtare - Shitje - Shërbime - readyCon - Sukses nëpërmjet strukturës

2. Shitje B2B

Business-to-Business Sales (B2B) i referohet inicimit të marrëdhënieve të biznesit si dhe ...
Ndërkombëtare - Shitje - Shërbime - readyCon - Sukses nëpërmjet strukturës

3. Shitjet ndërkombëtare

Kompanitë mund të përfitojnë në mënyrë të qëndrueshme nga investimi në shitjet ndërkombëtare.

VII/ DIGJITALIZIMI

Digjitalizimi - Shërbimet - readyCon - Suksesi nëpërmjet strukturës
Menaxhimi i të dhënave - Digjitalizimi - Shërbimet - readyCon - Suksesi përmes Strukturës

1. Menaxhimi i të dhënave

Për SME-të, strategjitë e korporatave të bazuara në të dhëna mund të jenë një mundësi reale.
Administrimi i Procesit - Digjitalizimi - Shërbimet - readyCon - Suksesi përmes Strukturës

2. Menaxhimi i procesit

"Pasi u fut sistemi i ri ERP, ne nuk ishim në gjendje të dërgonim fatura për gjysmë viti."
Udhëtimi i Klientit - Dixhitalizimi - Shërbimet - readyCon - Suksesi nëpërmjet Strukturës

3. Udhëtimi i klientit

"Udhëtimi i Klientit" i referohet "Udhëtimit" të një klienti potencial nëpërmjet ...

Qasja jonë

Hapi 1 «Të njohim njëri - tjetrin»

Kështu fillojmë një bashkëpunim me ty.

Takohemi për një takim 1 deri në 2 orë, falas në vend, me qëllim të qartësojmë 2 pyetje thelbësore:

Pyetja 1: A do të përshtatemi së bashku? Ka një gjatësi vale?

Pyetja 2: A mund t'ju ndihmojmë të arrini synimet tuaja?

Nëse të dyja pyetjeve u përgjigjet me "Po" në fund të takimit, ajo vazhdon.

Hapi 2 «Themeli»

Krijimi i një baze të qartë për qëllimet, strategjinë dhe masat.

Për këtë qëllim, ne do të bëjmë një punëtori strategjie një-ditore me ju.

Veglat e strukturës:
Objektivi.Trekëndëshi, Planifikuesi.Trekëndëshi, Modeli Kanavas

Përpjekjet:
Për bizneset e vogla, ne rritëm të mbushim mjetet strukturore me përmbajtjen më të rëndësishme në një ditë.

Për ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha, përpjekjet e përgjithshme janë më të larta. Por edhe këtu, pas një dite, ka rezultate bazë dhe qartësi se si të vazhdojmë dhe çfarë përpjekjesh kërkohen.

Propozim i vlerës sonë:
Ti investon një ditë në të ardhmen e kompanisë tënde. Ju do të merrni rezultate konkrete, të mundëshme me një bazë të qartë kristal për marrjen e vendimeve se si të vazhdoni.

Filozofia jonë e shërbimit:
Ne gjithmonë punojmë në njësi të vogla të mbyllura.

Mund ta ndalosh ose ta ndalosh bashkëpunimin në çdo kohë.

Për ju, kjo do të thotë siguri dhe fleksibilitet maksimal vendim-marrës.

Hapi 3 «Ndërtimi i një shtëpie»

A do të doje të të shoqëronim në zbatimin e masave?

Ka mundësi të ndryshme bashkëpunimi këtu.

Nga bashkëpunimi i lidhur me projektin deri te marrja e plotë e masave në të cilat ne veprojmë si departamenti juaj i marketingut të jashtëm (shih hapin 4).

Shërbimet tona kryesore:

 1. Zhvillimi i objektivave, strategjisë dhe planit të veprimit
 2. Zhvillimi i koncepteve krijuese
 3. Zhvillimi i përmbajtjes, pra tekstet SEO dhe PR, grafikat, videot reale dhe animacion për uebsajtet dhe mediat sociale
 4. Administrimi dhe administrimi i partnerëve të jashtëm (ofruesit e shërbimeve)
 5. Duke marrë përsipër të gjitha detyrat e marketingut ...

Hapi 4 «Ndërtesa»

Departamenti i marketingut të jashtëm për ju!

Bazuar në qëllimin, strategjinë dhe qartësinë e matjeve të krijuara më parë, ne ju ofrojmë 4 elementet e departamentit të marketingut të jashtëm:

Departamenti i Marketingut të Jashtëm - readyCon - Suksesi përmes strukturës

1. Planifikimi i marketingut

Në bazë të qëllimeve të korporatës, ne zhvillojmë qëllimet e marketingut dhe derivon marketingun dhe planifikimin e kostos prej tyre.

Ne shqyrtojmë status quo-në në fushat e analizës së tregut, segmentimit, përcaktimit të synuar të tregut dhe pozicionimit. Nga kjo derivojmë përzierjen e marketingut me 4 P-të:

• Produkti = Cilat janë karakteristikat kualitative të produktit, cilat produkte të reja janë planifikuar, në çfarë faze të ciklit të jetës së produktit gjendet produkti/asortimenti/shërbimi?

• Vendi = Si vjen produkti nga vendi i prodhimit te konsumatori? Si organizohen shitjet? Çfarë mjetesh shitjesh ka? Si bëhet logjistika?

• Çmimi = Cila është politika e çmimeve dhe e kushteve? Cili është pozicioni i çmimit?

• Nxitje = Cilat masa komunitare ekzistojnë? Cili është niveli i ndërgjegjësimit të markës.

Në varësi të kërkesave, planifikimi plotësohet me të dhënat ekzistuese ose të vetë-grumbulluara të studimit të tregut. Kostot e planifikuara janë përcaktuar me concretizimin e masave të planifikuara.

Planifikimi i marketingut është pjesë përbërëse e të gjitha hapave të mëtejshëm. Në intervale të rregullta bëhet krahasimi objektiv/aktual me analizat e rezultateve dhe sugjerimet e optimizimit.

2. Strategjia e marketingut

Bazuar në planifikimin e marketingut, strategjitë dhe konceptet e zbatimit janë zhvilluar me briefings krijues. Këto përfshijnë:

 • Fushata reklame.
 • Identiteti i korporatës me disiplinat e dizajnit, sjelljes dhe kulturës.
 • Strategjia e përmbajtjes (krijimi i përmbajtjes: tekst, fotografi, info-grafikë, video).
 • Strategjia e medias sociale
 • Administrimi i marrëdhënieve me klientin (CRM)
 • Marketingu i eventit
 • Promovimi i shitjeve
 • Strategji për marketingun online
 • eCommerce

3. Masat

Në këtë fushë të performancës, strategjitë dhe konceptet janë "përkthyer" në masat e zbatimit. Për shembull, një strategji e përmbajtjes rezulton në një shumëllojshmëri masash:

Fjalët kyçe janë të analizuara, të analizuara dhe të përcaktuara. Puna kërkimore kryhet për të siguruar një përmbajtje të mirë. Krijohet një planifikim i përmbajtjes kur cila përmbajtje botohet ku (e.B. në faqen e internetit ose në mediat sociale).

Përmbajtja përgatitet në formën e teksteve, fotove dhe videove dhe luhet nëpërmjet mjeteve ose manualisht në kanale të ndryshme: letra/gazeta/e-mail i punonjësve, shtypi, faqja e internetit, newsletter e-mail, kanalet e mediave sociale si LinkedIn, Xing, Instagram dhe Facebook.

4. Kontrolli

Nga kontrolli nënvlerësojmë administrimin dhe kontrollin e suksesit të masave të zbatimit në krahasim me qëllimet e përcaktuara (KPIs). Për këtë qëllim, ne përdorim mjetet e menaxhimit të projektit me raportet status quo. Ne marrim përsipër zbatimin e masave në organizatën tonë në fushat e strategjisë, dizajnit dhe përmbajtjes dhe me partnerët e jashtëm në të gjitha fushat e tjera. Për shembull, ne kemi një partner për ngritjen e një sistemi CRM (Customer Relationship Management) që harton fazat individuale të udhëtimit të klientëve me prekjet tuaja të ndryshme. Kjo i bën të dhënat e rëndësishme të klientëve të disponueshme dhe të analizueshme.

Të gjitha avantazhet e një departamenti të marketingut të jashtëm në një vështrim!

Mrekullitë e marketingut ekzistojnë vetëm në përralla

Bernd Frey, Drejtor i Përgjithshëm readyCon:

Në leksionet e mia mbi temën e marketingut, jam shpesh i ballafaquar me një kërkesë:

Tani na thuaj trukun përfundimtar se si mund të fitojmë shpejt klientë të rinj!

A doni që klientët të qëndrojnë me ju përgjithmonë? Po!

Nuk ka truk! Ka njohuri aq të vjetra sa njerëzimi që do t'ju ndihmojnë të fitoni vazhdimisht klientë të rinj.

Interesante? Po!

Klientë të kënaqur!

Klientët e kënaqur tregojnë vullnetarisht për ty. Krijo bazën për kënaqësinë maksimale të klientëve. Kompanitë më të suksesshme e dinë këtë.

Mendoni për Jeff Bezos nga Amazon – ai është i fiksuar pas kënaqësisë së klientëve. Tejkaloni pritjet e klientëve dhe ju do të jeni të rekomanduar. Kultivoni fjalë-gojë, pra mos ia lini rastësisë tregimin pozitiv. 

Ofroni një produkt ose shërbim të përsosur.

Puno vazhdimisht për të përmirësuar performancën tënde. Raporto për "më shumë" në shërbimet e tua. Pyet klientët për kënaqësinë e tyre.

Cilat janë përbërësit për të pasur sukses? Bëni, kurajo dhe ngulmoni!»

Bernd Frey - Drejtor Menaxhues - readyCon - Suksesi përmes strukturës

Bernd Frey
Themelues & Drejtor Menaxhues readyCon

Veglat tona:

Ne i përdorim këto mjete në zhvillimin e strategjisë.

objektivi.trekëndëshi
Goal.Triangle - readyCon - Suksesi përmes strukturës
Planifikues.Trekëndësh
Canvas.Model

A KE NDONJË PYETJE?

Ne po presim mesazhin tuaj

privatësi

8 + 11 =

Logo - readyCon - Suksesi përmes strukturës

readyCon GmbH & Co. KG
Am Riedtobel 3 · 87509 Immenstadt-Stein
Gjermania