Modulet e Shërbimit

III/ STRATEGJIA E MARKETINGUT

1. Planifikimi i marketingut & Strategjia

Nëse ka bazat strategjike të marketingut, planifikimi i masave brenda 4 P-së: Produkti, Çmimi, Vendi (logjistika/shitjet) dhe promovimi mund të fillohet. Buxheti i marketingut rrjedh nga masat e planifikuara.
Nëse puna bazë mungon, hapat e mëposhtëm duhet të merren:

1.) Analiza e tregut
Si po zhvillohet tregu? Cilat janë prirjet? Cilët janë konkurrentët më të rëndësishëm?
2.) Segmentimi
Në cilat segmente mund të ndahet tregu? Segmentet e produkteve, segmentet e grupeve të synuara, segmentet e çmimeve
3.) Përcaktimi i tregut të synuar
Segmentet kontrollohen për të qenë tërheqës dhe pastaj përcaktohet se në cilin segment apo segmente do të rreshtohet kompania.
4.) Pozicionim
Si pozicionon kompania veten brenda segmentit të synuar? Si mund të bëhet një pozicion sa më unik që të jetë e mundur?
5.) Target group(s)
Cilat grupe të synuara janë trajtuar në segmentin e synuar me pozicionimin përkatës. Si duket grupi i synuar apo persona blerësi?
6.) Synimet e marketingut
Cilat synime marketingu duhen arritur brenda 4 Ps- së?
7.) Strategji
Cila është strategjia e përgjithshme e marketingut për arritjen e objektivave brenda 4Ps
8.) Përzierje marketingu
Përcaktimi i masave brenda 4P-ve.

me kërkesë, readyCon gjithashtu merr përsipër detyrat individuale në marketing, duke përfshirë marketingun e plotë duke përfshirë edhe buxhetimin. ReadyCon pastaj vepron si një departament i jashtëm i marketingut

Planifikimi i Marketingut - Strategjia e Marketingut - Shërbimet - readyCon - Suksesi përmes Strukturës

III/ STRATEGJIA E MARKETINGUT

Strategjia e Marketingut - Shërbimet - readyCon - Suksesi nëpërmjet Strukturës
Planifikimi i Marketingut - Strategjia e Marketingut - Shërbimet - readyCon - Suksesi përmes Strukturës

1. Planifikimi i marketingut & Strategjia

Nëse ka bazat strategjike të marketingut, planifikimi i masave brenda 4 P mund të jetë...

Pozicionimi - Strategjia e Marketingut - Shërbimet - readyCon - Suksesi përmes Strukturës

2. Pozicionim

Pozicionim është një vendim i rëndësishëm strategjik, sepse është tabela e shenjave ...
Hulumtimi i Tregut - Strategjia e Marketingut - Shërbimet - readyCon - Suksesi përmes Strukturës

3. Kërkimet e tregut

Në shumë kompani të mesme, kërkimi i tregut bie për mungesën e financave dhe ...

A KE NDONJË PYETJE?

Ne po presim mesazhin tuaj

privatësi

12 + 9 =

Logo - readyCon - Suksesi përmes strukturës

readyCon GmbH & Co. KG
Am Riedtobel 3 · 87509 Immenstadt-Stein
Gjermania