BAŞARI YAPıYA GÖRE

Hedefleriniz belli değil mi?

Gizlilik ilkesi

Gizlilik ilkesi

1. Bir bakışta veri koruması

Genel bilgiler

Aşağıdaki notlar, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna ilişkin basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz herhangi bir veridir. Veri koruma konusunda detaylı bilgiye bu metin altında listelenen veri koruma beyanımızda yer verilebilir.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgileri, bu veri koruma beyanındaki "Sorumlu kuruluş hakkında bildirim" bölümünde bulunabilir.

Verilerinizi nasıl toplarız?

Bir yandan verileriniz bize sağlanarak toplanır. Bu, .B için ilgili kişi formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ederken otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar çoğunlukla teknik verilerdir (e.B İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa erişim zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sağlanmasını sağlamak için toplanır. Kullanıcı davranışınızı çözümlemek için başka veriler de kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu onayı gelecekte istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Veri koruma konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programlarıyla yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki gizlilik politikasında bulunabilir.

2. Barındırma

Strato

Web sitemizi Strato ile barındırıyoruz. Sağlayıcı Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin'dir (bundan böyle "Strato" olarak anılacaktır). Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Strato IP adresleriniz de dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyaları toplar.

Daha fazla bilgi için lütfen Strato'nun Gizlilik Politikası: https://www.strato.de/datenschutz/.

Strato'nun kullanımı DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Web sitemizin en güvenilir şekilde sunulması konusunda meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve Madde 25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG tarafından tanımlandığı şekilde kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile sipariş işleme (DPA) için bir sözleşme yaptık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlayan veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Gizlilik

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu gizlilik politikası, hangi verileri topladığımızı ve ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve hangi amaçla yapıldığını açıklar.

İnternetteki veri iletiminin (e.B. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam bir şekilde korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:

readyCon GmbH ve Co. KG
Riedtobel 3
87509 Immenstadt i. Allgäu

Telefon: 08323 80530-0
E-posta: datenschutz@readycon.de

Sorumlu organ, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına (e.B adları, e-posta adresleri vb.) tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama dönemi

Bu veri koruma beyanında daha spesifik bir depolama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz veri işleme amacı geçerliliğini yitirene kadar bizimle kalacaktır. Meşru bir silme talebinde bulunmanız veya veri işlemeye verdiğiniz onayı iptal ederseniz, kişisel verilerinizi depolamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadıkça (örneğin vergi veya ticari saklama süreleri.B) verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler silindikten sonra gerçekleşir.

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a veya DSGVO Madde 9 paragraf 1'e göre özel veri kategorileri işleniyorsa DSGVO Madde 9 paragraf 2 lit. a temelinde işleriz. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza gösterilmesi durumunda, veri işleme ayrıca DSGVO Madde 49 (1) a temelinde gerçekleştirilir. Çerezlerin depolanmasına veya terminal cihazınızdaki bilgilere erişilmesine (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme ayrıca TTDSG Madde 25 (1) temelinde gerçekleştirilir. Bu onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Verileriniz bir sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. b temelinde işleriz. Ayrıca, verilerinizin yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda, verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. c temelinde işleriz. Ayrıca, veri işleme DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendi uyarınca meşru menfaatimiz temelinde gerçekleştirilebilir. Her bir durumda ilgili yasal dayanağa ilişkin bilgiler, bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragraflarında verilmektedir.

ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı hakkında not

Diğer şeylerin yanı sıra, ABD'de veya diğer üçüncü ülkelerde bulunan ve veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan şirketlerin araçlarını kullanıyoruz. Bu araçlar etkinse, kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve bu ülkelerde işlenebilir. Bu ülkelerde AB ile karşılaştırılabilir hiçbir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğine dikkat çekmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, bir veri konusu olarak kişisel verileri siz olmadan güvenlik yetkililerine teslim etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (e.B gizli servisler) verilerinizi gözetim amacıyla ABD sunucularında işlediği, değerlendirdidiği ve kalıcı olarak sakladığı göz ardı edilebilir. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işlemeye verdiğiniz onayı iptal etme

Birçok veri işleme işlemi yalnızca açık rızanızla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz etme ve pazarlamayı yönlendirme hakkı (Md. 21 GDPR)

VERI IŞLEME ESAS ISE, 6 PARA. 1 LIT. E VEYA F GDPR, KIŞISEL VERILERINIZIN ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN GEREKÇELERLE IŞLENMESINE HERHANGI BIR ZAMANDA ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU, BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. İŞLEMENIN DAYANDIĞI ILGILI YASAL DAYANAK BU VERI KORUMA BEYANINDA BULUNABILIR. İTIRAZ EDERSENIZ, ÇIKARLARINIZI, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERINIZI GEÇERSIZ KILAN IŞLEME VEYA YASAL TALEPLERIN OLUŞTURULMASI, KULLANILMASI VEYA SAVUNULMASI IÇIN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEZSEK (MADDE 21 (1) GDPR UYARINCA ITIRAZ) ILGILI KIŞISEL VERILERINIZI IŞLEMEYECEĞIZ.

KIŞISEL VERILERINIZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA IŞLENMIŞSE, SÖZ KONUSU REKLAM AMACIYLA SIZINLE ILGILI KIŞISEL VERILERIN IŞLENMESINE HERHANGI BIR ZAMANDA ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA ILIŞKILI OLDUĞU SÜRECE PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. İTIRAZ EDERSENIZ, KIŞISEL VERILERINIZ ARTIK DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (21 PARA. 2 GDPR'NIN RESMI UYARINCA ITIRAZ).

Yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlali durumunda, veri özneleri, özellikle üye devlette, alışılmış ikametgahlarının, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerde bir denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, başka herhangi bir idari veya adli çözüme halel getirmeksizindir.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde teslim ettiğimiz bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde gerçekleşir.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında herhangi bir zamanda bilgi verme ve gerekirse bu verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerle ilgili başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşleme kısıtlaması hakkı aşağıdaki durumlarda vardır:

 • Bizimle saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu doğrulamak için zamana ihtiyacımız vardır. Denetim süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi yasa dışıysa/yasa dışıysa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal talepleri kullanmak, savunmak veya iddia etmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmek yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • GDPR Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin çıkarlarınız ile bizim çıkarlarımız arasında bir dengelenmelidir. Kimin çıkarlarının geçerli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği veya Üye Bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedeniyle işlenebilir.

SSL veya TLS şifrelemesi

Bu site, güvenlik nedeniyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesi ve tarayıcı hattınızdaki kilit sembolü ile tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

Reklam e-postalarına itiraz

Künye yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim verilerinin istenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi amacıyla kullanılması bu vesileyle reddedilmiştir. Sayfaların operatörleri, spam e-postalar gibi reklam bilgilerinin istenmeden gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. Bu web sitesinde veri toplama

Kurabiye

İnternet sayfalarımızda "çerezler" adı verilir. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermemektedir. Bunlar, bir oturum süresince cihazınızda geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) saklanır. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda saklanır.

Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde (üçüncü taraf çerezleri) üçüncü taraf şirketlerden gelen çerezler de cihazınızda saklanabilir. Bunlar, üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (örneğin ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler.B) kullanmamızı sağlar.

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri onlar olmadan çalışmaz (örneğin.B alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam görüntülemek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek, talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak (örn. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (örn. web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler (gerekli çerezler), başka bir yasal dayanak belirtilmediği sürece DSGVO Madde 6 (1) lit. f temelinde saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için gerekli çerezleri saklamakta meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin ve benzer tanıma teknolojilerinin saklanması için onay talep edildiği sürece, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleştirilir (Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve § 25 paragraf 1 TTDSG); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı çerezlerin ayarı hakkında bilgilendirilecek ve çerezlere yalnızca bireysel durumlarda izin olacak şekilde ayarlayabilir, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabulünün hariç tutabileceği ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakma bu web sitesinin işlevselliğini sınırlayabilir.

Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanıldığı sürece, bu veri koruma beyanı bağlamında sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

Usercentrics ile onay

Bu web sitesi, belirli çerezlerin cihazınızda saklanmasına veya belirli teknolojilerin kullanılmasına onay almak ve bunları veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak belgelemek için usercentrics'in onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Münih, Web Sitesi: https://usercentrics.com/de/ 'dir (bundan böyle "Usercentrics" olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, aşağıdaki kişisel veriler Usercentrics'e iletilir:

 • Onaylarınız veya onaylarınızın iptali
 • IP adresiniz
 • Tarayıcınız hakkında bilgi
 • Cihazınız hakkında bilgi
 • Web sitesini ziyaretinizin saati

Ayrıca Usercentrics, size verilen onayı veya iptallerini atayabilmek için tarayıcınızda bir çerez depolar. Bu şekilde toplanan veriler, siz silmemizi, Usercentrics çerezini silmemizi veya veri depolama amacının artık geçerli olmadığını isteyene kadar saklanır. Zorunlu yasal saklama yükümlülükleri etkilenmez.

Usercentrics, belirli teknolojilerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayları almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (.c) 'dir.

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile sipariş işleme (DPA) için bir sözleşme yaptık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlayan veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği sunucu günlük dosyalarında otomatik olarak bilgi toplar ve saklar. Bunlar:

 • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL'si
 • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu isteğinin zamanı
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir çıkarı vardır - bu amaçla, sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

Temas

Bize iletişim formu aracılığıyla sorular gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgu formundaki bilgileriniz, sorgunun işlenmesi ve takip soruları durumunda bizimmiz tarafından saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu verilerin işlenmesi, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olması halinde DSGVO Madde 6 (1) b bendine dayanmaktadır. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (Madde 6 (1) (f) DSGVO) veya talep edilmişse sizin rızanıza (Madde 6 (1) (a) DSGVO) dayanmaktadır; rıza her zaman iptal edilebilir.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, silmemizi, depolama izninizi iptal etmemizi veya veri depolama amacınız artık geçerli olmadığını (e.B. talebiniz işlendikten sonra) talep edene kadar bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmez.

E-posta, telefon veya faks yoluyla istekte bulunun

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (ad, istek) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işlemek amacıyla bizimmiz tarafından saklanır ve işlenir. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu verilerin işlenmesi, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olması halinde DSGVO Madde 6 (1) b bendine dayanmaktadır. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (Madde 6 (1) (f) DSGVO) veya talep edilmişse sizin rızanıza (Madde 6 (1) (a) DSGVO) dayanmaktadır; rıza her zaman iptal edilebilir.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, silmemizi, depolama izninizi iptal etmemizi veya veri depolama amacının artık geçerli olmadığını (e.B. talebiniz işlendikten sonra) talep edene kadar bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmez.

5. Analiz araçları ve reklamcılık

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Bunu yaparken, web sitesi operatörü sayfa görüntülemeleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler kullanıcının ilgili son cihazına atanır. Bir kullanıcı kimliğine atama gerçekleşmez.

Ayrıca, Google Analytics, diğer şeylerin yanı sıra fare ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydetmemize olanak tanır. Ayrıca, Google Analytics toplanan veri setlerini tamamlamak için çeşitli modelleme yaklaşımları kullanmakta ve veri analizinde makine öğrenimi teknolojilerinden yararlanmaktadır.

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır (ör.B çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Bu hizmetin kullanımı, DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 uyarınca izninize dayanmaktadır. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Tarayıcı Eklentisi

Aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sipariş işleme

Sipariş işleme için Google ile bir sözleşme yaptık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguladık.

6. Bülten

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan bülteni almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine ve sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve bülteni almayı kabul ettiğinizi doğrulamamızı sağlayan bilgilere ihtiyacımız vardır. Daha fazla veri toplanmayacak veya yalnızca gönüllülük esasına göre toplanacaktır. Bültenlerin işlenmesi için, aşağıda açıklanan bülten servis sağlayıcılarını kullanıyoruz.

Sendinblue

Bu web sitesi bülten göndermek için Sendinblue kullanır. Sağlayıcı Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Almanya'dır.

Sendinblue, diğer şeylerin yanı sıra, bültenlerin gönderilmesinin organize edilebileceği ve analiz edilebildiği bir hizmettir. Bültene abone olmak amacıyla girdiğiniz veriler Sendinblue'nun Almanya'daki sunucularında saklanır.

Sendinblue tarafından veri analizi

Sendinblue'nun yardımıyla bülten kampanyalarımızı analiz edebiliyoruz. Bu, .B örneğin bir bülten iletisinin açılıp açılmadığını ve varsa hangi bağlantıların tıklandığını görmemizi sağlar. Bu şekilde, diğer şeylerin yanı sıra, hangi bağlantıların özellikle sık sık tıklandığını belirleyebiliriz.

Buna ek olarak, açılış/tıklamadan sonra (dönüşüm oranı) önceden tanımlanmış belirli eylemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini görebiliriz. Örneğin.B, bültene tıklayıp tıklamadıktan sonra bir satın alma işlemi yapıp yapmadığınızı tanıyabiliriz.

Sendinblue ayrıca bülten alıcılarını farklı kategorilere ("kümeleme") göre bölmemize izin verir. Bülten alıcıları e.B yaş, cinsiyet veya ikamet yerine göre bölünebilir. Bu şekilde, bültenler ilgili hedef gruplara daha iyi uyarlanabilir.

Sendinblue tarafından bir analiz istemiyorsanız, bülten aboneliğinizi iptal etmelisiniz. Bu amaçla, her bülten mesajında karşılık gelen bir bağlantı sağlıyoruz.

Sendinblue'nun işlevleri hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Yasal dayanak

Veri işleme, onayınıza dayanarak gerçekleşir (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR). Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Zaten gerçekleşmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Depolama dönemi

Bülteni almak amacıyla bizimle birlikte sakladığınız veriler, siz bülten aboneliğinizi iptal edene kadar bizim veya .dem bülten servis sağlayıcısı tarafından saklanır ve bülten aboneliğinden çıkarak bülten dağıtım listesinden silinir. Başka amaçlar için bizim tarafından saklanan veriler bundan etkilenmez.

Bülten dağıtım listesinden aboneliğinizi iptal ettikten sonra, gelecekteki postaları önlemek için gerekirse, e-posta adresiniz bizim veya .dem bülten servis sağlayıcısı tarafından bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılacak ve diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Bu, bülten gönderirken hem sizin hem de yasal gerekliliklere uyma konusundaki ilgimize hizmet eder (Resim 6 para. 1 lit. f GDPR anlamında meşru çıkar). Kara listedeki depolama alanı zamanla sınırlı değildir. Çıkarlarınız meşru menfaatimizden daha ağır basarsa depolama alanına itiraz edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Sendinblue'nun gizlilik politikasına bakın: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile sipariş işleme (DPA) için bir sözleşme yaptık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlayan veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

7. Eklentiler ve Araçlar

Gelişmiş gizlilik ile YouTube

Bu web sitesi YouTube'daki videoları entegre eder. Sayfaların operatörü Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'ı gelişmiş gizlilik modunda kullanıyoruz. YouTube'a göre, bu mod YouTube'un bu web sitesini ziyaret edenler hakkında videoyu izlemeden önce herhangi bir bilgi saklamadığı anlamına gelir. Ancak, verilerin YouTube iş ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından mutlaka hariç tutulmaz. Video izleyip izlemediğinize bakılmaksızın YouTube, Google DoubleClick ağına bu şekilde bağlanır.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlatır başlatmaz, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildiriliyor. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız YouTube'un sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca, YouTube bir video başlattıktan sonra cihazınızda çeşitli çerezler saklayabilir veya benzer tanıma teknolojilerini (örneğin cihaz parmak izi.B) kullanabilir. Bu şekilde, YouTube bu web sitesini ziyaret edenler hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistiklerini toplamak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

Gerekirse, üzerinde hiçbir etkimiz olmayan bir YouTube videosunun başlamasından sonra daha fazla veri işleme işlemi tetiklenebilir.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Bu, DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendi anlamında meşru bir menfaati temsil eder. İlgili bir onay talep edilmişse, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG anlamında kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece, işleme yalnızca DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 temelinde gerçekleştirilir. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

YouTube'da veri koruması hakkında daha fazla bilgiyi gizlilik politikalarında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Online Pazarlama ve Ortaklık Programları

Bu web sitesindeki satış ortağı programları

Satış ortaklığı programlarına katılıyoruz. Satış ortaklığı programlarında, bir şirketin (reklamveren) reklamları satış ortaklığı ağındaki diğer şirketlerin (yayıncı) web sitelerine yerleştirilir. Bu bağlı kuruluş reklamlarından birine tıklarsanız, reklamı yapılan teklife yönlendirilirsiniz. Daha sonra belirli bir işlem (dönüşüm) yaparsanız, yayıncı bunun için ücret alır. Bu ücretin hesaplanabilmesi için, satış ortaklığı ağı operatörünün ilgili teklife hangi reklam aracılığıyla geldiğinizi ve önceden tanımlanmış işlemi yaptığınızı izleyebilmesi gerekir. Bu amaçla çerezler veya benzer tanıma teknolojileri (örn. cihaz parmak izi) kullanılır.

Verilerin saklanması ve analizi DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, bağlı kuruluş ücretinin doğru hesaplanmasında meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG anlamında kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece, işleme yalnızca DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 temelinde gerçekleştirilir. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Aşağıdaki ortaklık programlarına katılıyoruz:

Amazon İş Ortağı Programı

Sağlayıcı Amazon Europe Core S.à.r.l. Ayrıntılar Amazon'un gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

9. Sesli ve görüntülü konferans

Bilgi işlem

Müşterilerimizle iletişim için, diğer şeylerin yanı sıra çevrimiçi konferans araçlarını kullanıyoruz. Kullandığımız belirli araçlar aşağıda listelenmiştir. İnternet üzerinden görüntülü veya sesli konferans yoluyla bizimle iletişim kurarsanız, kişisel verileriniz bizim ve ilgili konferans aracının sağlayıcısı tarafından toplanacak ve işlenecektir.

Konferans araçları, araçları (e-posta adresi ve/veya telefon numaranız) kullanmak için sağladığınız/kullandığınız tüm verileri toplar. Ayrıca, konferans araçları konferansın süresini, konferansa katılımın başlangıcını ve bitişini (zamanını), katılımcı sayısını ve iletişim süreciyle ilgili diğer "bağlamsal bilgileri" (meta veriler) işler.

Ayrıca, aracın sağlayıcısı çevrimiçi iletişimin işlenmesi için gerekli tüm teknik verileri işler. Bu, IP adreslerini, MAC adreslerini, aygıt kimliklerini, aygıt türünü, işletim sistemi türünü ve sürümünü, istemci sürümünü, kamera türünü, mikrofonu veya hoparlörü ve bağlantı türünü içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

İçerik araç içinde değiştirilirse, yüklenirse veya başka bir şekilde sağlanırsa, araç sağlayıcılarının sunucularında da saklanır. Bu tür içerikler, Bulut kayıtlarını, sohbet / anlık mesajları, sesli mesajlara yüklenen fotoğraf ve videoları, dosyaları, beyaz tahtaları ve Hizmeti kullanırken paylaşılan diğer bilgileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Kullanılan araçların veri işleme işlemleri üzerinde tam etkiye sahip olmadığımızı lütfen unutmayın. Seçeneklerimiz büyük ölçüde ilgili sağlayıcının kurumsal politikasına dayanmaktadır. Konferans araçları tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi, bu metin altında listelediğimiz ilgili araçların veri koruma bildirimlerinde bulunabilir.

Amaç ve yasal dayanaklar

Konferans araçları, potansiyel veya mevcut sözleşme ortaklarıyla iletişim kurmak veya müşterilerimize belirli hizmetler sunmak için kullanılır (Md. 6 para. 1 lit.b GDPR). Ayrıca, araçların kullanımı bizimle veya şirketimizle iletişimin genel basitleştirilmesine ve hızlandırılmasına hizmet eder (Resim 6 para. 1 lit. f GDPR anlamında meşru çıkar). Onay istemişse, ilgili araçların kullanımı bu rızaya dayanır; onay, gelecek için geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Depolama dönemi

Video ve konferans araçları aracılığıyla doğrudan bizim hakkımızda toplanan veriler, silmemizi, depolama izninizi iptal etmemizi veya veri depolama amacının artık geçerli olmadığını talep eder etmez sistemlerimizden silinecektir. Depolanan çerezler siz silene kadar cihazınızda kalır. Zorunlu yasal saklama süreleri etkilenmez.

Konferans araçlarının operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin depolama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılar için lütfen doğrudan konferans araçlarının operatörleriyle iletişime geçin.

Kullanılan konferans araçları

Aşağıdaki konferans araçlarını kullanıyoruz:

Yakınlaştırmak

Zoom kullanıyoruz. Bu hizmetin sağlayıcısı Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, ABD'dir. Veri işleme ile ilgili ayrıntılar Zoom'un gizlilik politikasında bulunabilir: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile sipariş işleme (DPA) için bir sözleşme yaptık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlayan veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

Microsoft Ekipleri

Microsoft Teams kullanıyoruz. Sağlayıcı Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD'dir. Veri işleme hakkında ayrıntılı bilgi için, Microsoft Teams Gizlilik Bildirimi: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile sipariş işleme (DPA) için bir sözleşme yaptık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlayan veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

10. Kendi hizmetleri

Başvuran verilerinin işlenmesi

Size bize başvurma fırsatı sunuyoruz (e.B. e-posta, posta veya çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla). Aşağıda, başvuru süreci kapsamında toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında sizi bilgilendiririz. Verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımının yürürlükteki veri koruma yasasına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak gerçekleştirildiğini ve verilerinizin kesinlikle gizli olarak kabul edileceğini garanti ederiz.

Veri toplama kapsamı ve amacı

Bize bir başvuru gönderirseniz, iş ilişkisinin kurulmasına karar vermek için gerekli olduğu sürece, ilişkili kişisel verilerinizi (.B örneğin iletişim ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri bağlamında notlar vb.) işleriz. Bunun yasal dayanağı , Alman yasalarına göre § 26 BDSG (bir iş ilişkisinin başlatılması), Md. 6 para. 1 lit.b GDPR (genel sözleşme başlatma) ve – onay verdiyseniz - Md. 6 para. 1 lit. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Kişisel verileriniz yalnızca şirketimiz içinde başvurunuzun işlenmesinde yer alan kişilere aktarılacaktır.

Başvuru başarılı olursa, gönderdiğiniz veriler iş ilişkisini yürütmek amacıyla § 26 BDSG ve 6 para. 1 lit.b GDPR temelinde veri işleme sistemlerimizde saklanacaktır.

Verilerin saklama süresi

Size bir iş teklifi yapamazsak, bir iş teklifini reddederseniz veya başvurunuzu geri çekerseniz, sizin bize ilettiği verileri meşru menfaatlerimize dayanarak saklama hakkımızı saklı tutarız (Md. 6 para. 1 lit. f GDPR) başvuru sürecinin bitiminden itibaren 6 aya kadar (başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi). Veriler daha sonra silinir ve fiziksel uygulama belgeleri yok edilir. Depolama, özellikle yasal bir anlaşmazlık durumunda kanıt amacıyla hizmet vermektedir. Verilerin 6 aylık sürenin dolmasından sonra (e.B. yakın veya bekleyen bir yasal anlaşmazlık nedeniyle) gerekli olacağı açıkça belirtilirse, silme işlemi ancak daha fazla depolama amacı artık geçerli değilse gerçekleşecektir.

Daha uzun depolama, onay verdiyseniz (Gdpr'nin 6 para. 1 ışığı) veya yasal saklama yükümlülüklerinin silinmesini engellemesi durumunda da gerçekleşebilir.

Son güncelleme: 27.06.2022

HERHANGI BIR SORUNUZ VAR Mı?

Mesajınızı bekliyoruz

Gizlilik

1 + 1 =

Logo - readyCon - Yapı sayesinde başarı

readyCon GmbH ve Co. KG
Riedtobel 3 · 87509 Immenstadt-Stein
Almanya