HEDEFLER STRATEJİ ÖNLEMLERİ

Daha fazla başarı için 3 bileşen

Kesin hedefler · Motive edici stratejiler · Başarılı önlemler

"Yeni bir web sitesine ihtiyacımız var!"

Yeni müşterilerle ilk konuşmalar genellikle böyle başlar.

Kural olarak, gerekli önlemler hakkında etkileyici bir netlik vardır.

Hedefler ve stratejiler ile, tam tersi genellikle böyledir.

Böylece bizdeki dedektif aktif hale getirildi.
Keck'e soruyoruz:

"Bu ölçüye neden ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz?"
"Eski ... Web sitesi / ... Broşür / ... Satış altlıkları artık iyi görünmüyor!"

veya

Goal.Triangle - readyCon - Yapı sayesinde başarı
"İhtiyacımız olan ... bir satış promosyonu / ... bir satış yarışması / ... bir fiyat promosyonu!"

"Bununla tam olarak ne elde etmek istiyorsunuz?"
"Daha fazla satmak istiyoruz!"

"Şu anda ne kadar satıyorsunuz ve hangi noktada daha fazla satmak istiyorsunuz?"

Bu, ilk istişaremizde sahip olduğumuz tipik bir diyalogdur.

Çoğunlukla fark edilmeden, müşterilerin eylem seviyesinden ortak yolculuğumuzun başladığı hedef seviyeye geçmelerine yardımcı oluyoruz.

Hizmet modüllerimiz

I/ YÖNETİM

Yönetim - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla başarı
Kurumsal Hedefler - Yönetim - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

1. Kurumsal Hedefler

"Amaçsız, kaderini acıtır - hedef bilinci onu şekillendiriyor." Immanuel Kant.

Kurumsal Strateji - Yönetim - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

2. Kurumsal strateji

Kesin ve kesin olarak tanımlanmış hedefler, bir stratejinin geliştirilmesinin temelini oluşturur.

Eylem planlaması - Yönetim - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla başarı

3. Eylem planlaması

Önlemler düzeyinde, oryantasyon hedefleri ve strateji genellikle eksiktir.

II/ İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları - Hizmetler - readyCon - Yapı ile başarı
İşveren Markası - İnsan Kaynakları - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

1. İşveren Markası

Yetenek savaşı işgücü piyasasını kökten değiştirdi.

Eğitim - İnsan Kaynakları - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

2. Çalışan eğitimi

Motive ve nitelikli satış personeli, sürdürülebilir satış başarısının ön koşuludur.

Yönetim Koçluğu - İnsan Kaynakları - Hizmetler - readyCon - Yapı ile Başarı

3. Yönetici Koçluğu

Klasik danışmanlığın aksine, yönetici koçluğu sadece ...

III/ PAZARLAMA STRATEJİSİ

Pazarlama Stratejisi - Hizmetler - readyCon - Yapı ile Başarı
Pazarlama Planlaması - Pazarlama Stratejisi - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

1. Pazarlama Planlama ve Stratejisi

Pazarlama stratejik temelleri varsa, 4 P'ler içindeki önlemlerin planlanması...

Konumlandırma - Pazarlama Stratejisi - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

2. Konumlandırma

Konumlandırma önemli bir stratejik karardır, çünkü bu bir işaret levhasıdır ...
Pazar Araştırması - Pazarlama Stratejisi - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

3. Pazar araştırması

Birçok orta ölçekli şirkette, pazar araştırması finansal ve ...

IV/ ÇEVRM OFFLINE PAZARLAMA

Çevrimdışı Pazarlama - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla başarı
Görünürlük - Çevrimdışı Pazarlama - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

1. Çevrimdışı görünürlük

Çevrimdışı görünürlüğü artırmak için, çevrimiçi dünyada olmayan önlemler gerçekleştirilir ...
Kurumsal Tasarım - Çevrimdışı Pazarlama - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

2. Kurumsal Tasarım

Telekom macenta, UPS kahverengi, DHL sarı, Milka mor ve hazırCon turuncu.

Baskı Pazarlaması - Çevrimdışı Pazarlama - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla başarı

3. Baskı pazarlaması

4 Aralık 2018'de son Otto kataloğu basıldı. Ikea var 2020 ...

V/ ÇEVRİMİÇİ PAZARLAMA

Online Pazarlama - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla başarı
Çevrimiçi Görünürlük - Çevrimiçi Pazarlama - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

1. Çevrimiçi görünürlük

Çevrimiçi pazarlama, Internet'te uygulanan pazarlama etkinliklerini açıklar.

SEM Arama Motoru Pazarlaması - Online Pazarlama - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

2. Arama Motoru Pazarlaması (SEM)

Arama motoru pazarlama veya SEM (Arama Motoru Pazarlama) için genel terimdir ...

İçerik Pazarlaması - Çevrimiçi Pazarlama - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

3. İçerik Pazarlaması

İçerik pazarlaması bilgili, danışmanlık ile kullanılan bir pazarlama tekniğidir...

VI/ SATIŞ

Satış - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla başarı
Müşteri Adayı Oluşturma - Satış - Hizmetler - readyCon - Yapı ile Başarı

1. Kurşun üretimi B2B

Satış ve pazarlamaya yeni başlayan birçok kişi için zorluk terminoloji ile başlar.
B2B National - Satış - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla başarı

2. Satış B2B

İşletmeler Arası Satışlar (B2B), iş ilişkilerinin başlatılmasının yanı sıra ...
Uluslararası - Satış - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla başarı

3. Uluslararası Satış

Şirketler uluslararası satışlara yatırım yaparak sürdürülebilir bir şekilde yararlanabilirler.

VII/ DIJITALLEŞTIRME

Dijitalleşme - Hizmetler - readyCon - Yapı sayesinde başarı
Veri Yönetimi - Dijitalleşme - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

1. Veri yönetimi

Kobİ'ler için veriye dayalı kurumsal stratejiler gerçek bir fırsat olabilir.
Süreç Yönetimi - Dijitalleşme - Hizmetler - readyCon - Yapı yoluyla Başarı

2. Süreç yönetimi

"Yeni ERP sistemine geçildikten sonra yarım yıl boyunca fatura gönderemedik."
Müşteri Yolculuğu - Dijitalleşme - Hizmetler - readyCon - Yapı ile Başarı

3. Müşteri Yolculuğu

"Müşteri Yolculuğu", potansiyel bir müşterinin "Yolculuğunu" ifade eder.

Yaklaşımımız

Adım 1 "Birbirimizi tanıma"

Sizinle bu şekilde bir işbirliği başlatıyoruz.

2 temel soruyu açıklığa kavuşturmak amacıyla 1 ila 2 saatlik, ücretsiz yerinde randevu için buluşuyoruz:

Soru 1: Birbirimize uyuyor muyuz? Dalga boyu var mı?

Soru 2: Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir miyiz?

Her iki soru da randevu sonunda "Evet" ile cevaplanırsa devam eder.

Adım 2 "Vakıf"

Hedefler, strateji ve önlemler için net bir temel oluşturulması.

Bu amaçla sizlerle bir günlük strateji çalıştayı gerçekleştireceğiz.

Yapı araçları:
Target.Triangle, Planlayıcı.Üçgen, Tuval Modeli

Çaba:
Küçük işletmeler için yapısal araçları bir günde en önemli içerikle doldurmayı başarıyoruz.

Orta ölçekli ve büyük şirketler için genel çaba daha yüksektir. Ancak burada bile, bir gün sonra, nasıl devam edilecek ve hangi çabanın gerekli olduğu konusunda temel sonuçlar ve netlik vardır.

Değer teklifimiz:
Şirketinizin geleceğine bir gün yatırım yaparsınız. Nasıl devam edeceğiniz konusunda karar verme için kristal netliğinde bir temele sahip somut, kullanılabilir sonuçlar alacaksınız.

Hizmet felsefemiz:
Her zaman küçük kapalı birimlerde çalışıyoruz.

İşbirliğini istediğiniz zaman duraklatabilir veya sonlandırabilirsiniz.

Sizin için bu, maksimum karar verme güvenliği ve esnekliği anlamına gelir.

Adım 3 "Ev inşa etmek"

Önlemlerin uygulanmasında size eşlik etmemizi ister misiniz?

Burada çeşitli işbirliği olanakları vardır.

Projeyle ilgili işbirliğinden, dış pazarlama departmanınız olarak hareket ettiğimiz önlemlerin tamamen devralınmasına kadar (bkz. adım 4).

Ana hizmetlerimiz:

 1. Hedeflerin, stratejinin ve eylem planının geliştirilmesi
 2. Yaratıcı kavramların geliştirilmesi
 3. Web siteleri ve sosyal medya için seo ve pr metinleri, grafikler, gerçek ve animasyon videoları gibi içerik geliştirme
 4. Dış ortakların (hizmet sağlayıcıların) yönetimi ve yönetimi
 5. Tüm pazarlama görevlerini üstlenerek ...

Adım 4 "Bina"

Sizin için dış pazarlama departmanı!

Daha önce oluşturulan hedef, strateji ve ölçü netliğine dayanarak, size dış pazarlama departmanının 4 unsurunun sunulmasını sunuyoruz:

Dış Pazarlama Departmanı - readyCon - Yapı yoluyla başarı

1. Pazarlama planlaması

Kurumsal hedefler temelinde, pazarlama hedeflerini geliştirir, pazarlama ve maliyet planlamasını bunlardan elde ederiz.

Pazar analizi, segmentasyon, hedef pazar tanımı ve konumlandırma alanlarındaki statükoyu gözden geçiriyoruz. Bundan pazarlama karışımını 4 P ile türetiyoruz:

• Ürün = Ürünün nitel özellikleri nelerdir, hangi yeni ürünler planlanır, ürün/ürün yelpazesi/hizmeti hangi aşamada bulunur?

• Yer = Ürün üretim yerinden tüketiciye nasıl geçiniyor? Satışlar nasıl organize edilir? Hangi satış araçları var? Lojistik nasıl gerçekleşir?

• Fiyat = Fiyatlandırma ve koşul politikası nedir? Fiyat konumlandırma nedir?

• Promosyon = Hangi iletişimsel önlemler vardır? Markanın farkındalık düzeyi nedir.

Gereksinimlere bağlı olarak, planlama mevcut veya kendi kendine toplanan pazar araştırması verileri ile desteklenmektedir. Planlanan maliyetler, planlanan önlemlerin betonlaştırılması ile belirtilir.

Pazarlama planlaması, diğer tüm adımların ayrılmaz bir parçasıdır. Düzenli aralıklarla, sonuç analizleri ve optimizasyon önerileri ile hedef/gerçek karşılaştırma gerçekleşir.

2. Pazarlama stratejisi

Pazarlama planlamasına dayalı stratejiler ve uygulama kavramları yaratıcı brifinglerle geliştirilir. Bunlar şunlardır:

 • Reklam kampanyaları.
 • Tasarım, davranış ve kültür disiplinleri ile kurumsal kimlik.
 • İçerik stratejisi (içerik oluşturma: metin, fotoğraf, bilgi grafikleri, video).
 • Sosyal Medya Stratejisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Etkinlik Pazarlaması
 • Satış Promosyonu
 • Çevrimiçi pazarlama stratejisi
 • e-Ticaret

3. Önlemler

Bu performans alanında stratejiler ve kavramlar uygulama önlemlerine "çevrilir". Örneğin, bir içerik stratejisi çeşitli önlemlerle sonuçlanır:

Anahtar kelimeler araştırılarak, analiz edilir ve tanımlanır. İyi içerik elde etmek için araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Hangi içerik nerede yayınlandığında (örneğin.B web sitesinde veya sosyal medyada) bir içerik planlaması oluşturulur.

İçerik metin, fotoğraf ve video şeklinde hazırlanır ve araçlarla veya çeşitli kanallarda manuel olarak oynanır: çalışan mektubu / gazete / e-posta, basın, web sitesi, e-posta bülteni, LinkedIn, Xing, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya kanalları.

4. Kontrol

Kontrol derken, tanımlanan hedeflere (KPI' lar) kıyasla uygulama önlemlerinin yönetimi ve başarı kontrolünü kastediyoruz. Bu amaçla, statüko raporlarına sahip proje yönetim araçlarını kullanıyoruz. Kuruluşumuzda strateji, tasarım ve içerik alanlarında ve diğer tüm alanlarda dış ortaklarla tedbirlerin uygulanmasını üstleniyoruz. Örneğin, müşteri yolculuğunun bireysel aşamalarını çeşitli temas noktalarınızla eşleştiren bir CRM sistemi (Müşteri İlişkileri Yönetimi) kurmak için bir ortağımız vardır. Bu, önemli müşteri verilerini kullanılabilir ve analiz edilebilir hale getirir.

Bir bakışta harici bir pazarlama departmanının tüm avantajları!

Pazarlama mucizeleri sadece masallarda vardır

Bernd Frey, Genel Müdür HazırCon:

Pazarlama konusundaki derslerimde, sık sık bir istekle karşı karşıya kalıyorum:

Şimdi bize yeni müşterileri nasıl hızlı bir şekilde kazanabileceğimizi en büyük hileyi anlatın!

Müşterilerin kalıcı olarak sizinle kalmasını istiyor musunuz? Evet!

Hile falan yok! Sürekli yeni müşteriler kazanmanıza yardımcı olacak insanlık kadar eski bir bilgi vardır.

Enteresan? Evet!

Memnun müşteriler!

Memnun müşteriler gönüllü olarak sizden bahseder. Maksimum müşteri memnuniyeti için temel oluşturun. Bunu en başarılı şirketler bilir.

Amazon'dan Jeff Bezos'u düşünün - müşteri memnuniyetine kafayı takmış durumda. Müşteri beklentilerini aşarsanız size tavsiye edilir. Ağızdan ağıza geliştirin, yani olumlu hikaye anlatımını şansa bırakmayın. 

Mükemmel bir ürün veya hizmet sunun.

Performansınızı artırmak için sürekli çalışın. Hizmetlerinizdeki "daha fazla" hakkında rapor verin. Müşterilerinize memnuniyetlerini sorun.

Başarının malzemeleri nelerdir? Yap, cesaret ve azim!"

Bernd Frey - Genel Müdür - readyCon - Yapı sayesinde başarı

Bernd Frey
Kurucu ve Genel Müdür readyCon

Araçlarımız:

Bu araçları strateji geliştirmede kullanıyoruz.

hedef.üçgen
Goal.Triangle - readyCon - Yapı sayesinde başarı
Planlayıcı.Üçgen
Tuval.Model

HERHANGI BIR SORUNUZ VAR Mı?

Mesajınızı bekliyoruz

Gizlilik

12 + 14 =

Logo - readyCon - Yapı sayesinde başarı

readyCon GmbH ve Co. KG
Riedtobel 3 · 87509 Immenstadt-Stein
Almanya